Pilgrimens sju nyckelord

 

Pilgrimens sju nyckelord har sammanställts av pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström för att tolka pilgrimens själ. De uttrycker på olika sätt nutidsmänniskans längtan efter helhet i en ofta splittrad tillvaro. I boken Pilgrimsliv. Handbok för vandrare (Lindström, Verbums förlag) kan du läsa mer om nyckelorden och vad det innebär att vara en pilgrim idag. Nedan finns de sju orden med en enkel förklaring för varje ord.

LÅNGSAMHET

När livet är allt för stressat är det dags att stanna upp ett tag. När allt går lite långsammare blir känslan av närvaro starkare.

FRIHET

Att bryta upp från instängdhet och absurda krav ger dig tillgång till dej själv och dina möjligheter.

ENKELHET

Gör dej av med det komplicerade och resurskrävande och hitta tillbaka till enkelheten. Där hittar du det mest omedelbara i livet.

TYSTNAD

Stäng av oljud och det överväldigande inflödet av brus och lyssna till tystnaden. Då kommer du att uppleva den lugna andningen i livet.

BEKYMMERSLÖSHET

Bli kvitt den gnagande oron för det förflutna och för framtiden och var närvarande i nuet.

DELANDET

Dela med andra vad du har, men också vad du är. Lyssna och förstå, sörj och gläds med varandra.

ANDLIGHET

Vidga perspektivet till vad som finns bortom tid och rum. Hitta fram till det som är helt och heligt, till källans som är målet för allt.