Kontakt

Ansvarig för Pilgrim Hallands webbsida är Svenska kyrkan i Göteborgs stift.  Kontaktperson är Carina Frykman, pilgrimssamordnare,  som nås på mail  carina.frykman@svenskakyrkan.se eller på tel. 031-771 30 26

Gbg stofts logga

Du kan också skriva på vår Facebooksida Pilgrim Halland.
Där kan du även få kontakt med andra pilgrimer.

facebook-logga