Matställen och butiker

FJÄRÅS

Bräutigams café, choklad och marsipan
Fjärås Smedjeväg 31
Tel: 0300-541870
www.brautigams.se

Naturum Fjärås Bräcka
Stenaliden 27
Tel: 0300-543070
www.naturumfjarasbracka.se

GÄLLINGE 

Skårs Gård
Gällinge Förlandaväg 181
Tel: 0300-542007
www.skarsgard.se

VEDDIGE

La Scala, Veddige restaurang
Tel: 0340-309 70
www.lascala.se

Hemköp -butik

ROLFSTORP

ICA butik

DAGSÅS

Öströö fårfarm
Tel: 0340-45036
www.ostroofarfarm.com

VESSIGEBRO

Ekholmens pub och pensionat
www.pensionatekholmen.se
Brog. 14
Tel: 0346-20360

ICA butik

ASIGE/SLÖINGE

Äppelgårdens café
Tel: 0346-40120
www.appelgardencafe.se

Gudmundsgården
Tel: 0346-40508
 www.gudmundsgarden.se

ÅKULLA

Åkulla Outdoor Resort
www.akullaresort.se
Tel: 0340-83500

LAHOLM

Laholms stadshotell
Hästtorget 3
Tel: 0430-12830
www.laholmsstadshotell.se

ICA Butik

VÅXTORP

Dönardalens delikatesser
tel.0702 203486
www.donardalen.se

ICA Butik